13 آبان روز دانش آموز مبارک
     
جشن قرآن پایه سوم
     
مسابقات طناب زنی
     
جشن قرآن کلاس اولی ها
     
اردو سرخه حصار
     
اجرای مارش برای دانش آموزان
     
مانور آتشنشانی
  حکم قهرمانی دانش آموز خوبمون  
     
  اردو پارک دلفین ها  
     
  نوروز 97  
     
  جشن فجر 96  
     
  استخر و فوتسال آموزشی ، تابستان 96  
     
  جشن پایان سال 96 - 95