13 آبان روز دانش آموز مبارک
     
جشن قرآن پایه سوم
     
مسابقات طناب زنی
     
جشن قرآن کلاس اولی ها
     
اردو سرخه حصار
     
اجرای مارش برای دانش آموزان
     
مانور آتشنشانی
  حکم قهرمانی دانش آموز خوبمون  
     
  جشن پایان سال 96 - 95  
     
  استخر و فوتسال آموزشی ، تابستان 96  
     
  اردو پارک دلفین ها  
     
  نوروز 97  
     
  جشن فجر 96